Výzkum Livesport News: Nejdůvěryhodnějšími médii jsou ČT a Český rozhlas, nejčastěji se u zpráv smějeme a cítíme zlost

V rámci přípravy unikátní aplikace FlashNews, která uživateli nabídne na jednom místě veškeré dění, jež ho zajímá, si v Livesport News necháváme zpracovat celou řadu výzkumů. S výsledky některých z nich vás budeme průběžně seznamovat v tomto blogu.

První výzkum zpracovaný ve spolupráci s Perfect Crowd přináší zajímavá data o emocích spojených se zpravodajstvím, o důvěryhodnosti českých médií i návycích českých uživatelů internetu.

Nejdůvěryhodnější médium v zemi

Na základě odpovědí respondentů vyplývá, že nejdůvěryhodnějšími médii v České republice jsou ČT24, Český rozhlas, Hospodářské noviny, iDnes.cz, Aktuálně.cz, iRozhlas.cz a Seznam Zprávy.

Shoda mezi respondenty panuje v tom, že za nedůvěryhodná považují především bulvární média. Na druhou stranu celá řada respondentů přiznává, že je navzdory tomu rádi a často sledují a čtou. Uvedenými příklady jsou např. deník Blesk či Televizní noviny na Nově – při spontánních odpovědích uživatelů byly často zmiňovány jako nedůvěryhodné, ale patří k nejsledovanějším a nejčtenějším v zemi.

Druhou část nedůvěryhodných médií tvoří ta dezinformační. Zde uživatelé nejčastěji uvádí Sputnik, AC24, Aeronet a často zmiňují i Parlamentní lis­ty.

V rámci výzkumu se ukazují rozdíly uvnitř české společnosti. Na základě stanovených otázek jsme rozdělili vzorek respondentů do několika kategorií. Z výsledků a rozdělení vyplývá, že lidé, kteří méně důvěřují veřejnoprávním médiím a současné společenské situaci, hodnotí důvěryhodnost médií podle jiných kritérií než například skupina, která je daleko kritičtější k dezinformačním webům a s celkovou společenskou situací je spokojena. Najdeme zde poměrně významné rozdíly v tom, které médium považují tyto skupiny za nedůvěryhodné – a také podle jakých kritérií se rozhodují.

Jedna z otázek zjišťovala od respondentů, jak se podle nich pozná nedůvěryhodný web. Podle 24 % všech spontánních odpovědí je to web, který publikuje neověřené zprávy a fake news. Nedůvěru u čtenářů, diváků a posluchačů vyvolávají i údajné lži, zaujatost média a jednostranné informace. Kritičtí jsou uživatelé i k senzaci za každou cenu a tzv. clickbaitovým titulkům.

Za znak důvěryhodného média respondenti naopak považují ověřené informace, fakta, nezaujatost, uvedení původního zdroje informace a pravdivost. Zajímavou zprávou je, že pro respondenty jsou tyto hodnoty daleko zásadnější a důležitější než například počet kvalitních novinářů v redakci či zapojení odborníků a expertů do práce média.

Respondentů jsme se ptali i na jejich interakce s obsahem zpravodajských webů a médií. Velkou roli zde hrají sociální sítě a jejich dopad na změnu konzumace médií.

Pouhých 18 % všech respondentů např. využívá pravidelně diskuse pod jednotlivými články k tomu, aby projevili svůj názor na článek a dané téma. Nejčastější aktivitou je mezi konzumenty zpráv “lajkování” článků (aktivní činnost u 42 % všech respondentů) a zapojení do diskuse pod odkazem na článek (29 % všech respondentů), který někdo jiný sdílel na sociální síti.

Smích, radost, smutek, rozčílení. Aktuální dění i zpravodajství je spjato s lidskými emocemi a ty hrají zásadní roli při celé řadě lidských rozhodnutí. V rámci výzkumu jsme se proto respondentů ptali na emoce, které při konzumaci zpráv zažívají nejčastěji.

Při bližším pohledu na skupinu, která je méně důvěřivá např. k veřejnoprávním médiím a pravidelně čte méně důvěryhodná média, zjistíme, že zde naopak převládají negativní emoce nad pozitivními. 33 % respondentů z této skupiny spontánně přiznává, že nejčastěji při konzumaci zpráv zažívá pocit zlosti a rozčilení. Výrazně vyšší jsou u této skupiny i pocity zoufalství a rozčarování. Naopak skupina informovaných respondentů vykazuje více pozitivních emocí a z článků také daleko více čerpá inspiraci a všímá si častěji možných nepřesností v obsahu.

V rámci naší služby FlashNews umožníme uživatelům zobrazovat si ve své personifikované aplikaci obsah, který bude přesně na míru jeho zájmu a preferencím. Zároveň mu umožníme objevit celou řadu zajímavých zdrojů a textů, které by jinak obtížně hledal a budeme narušovat jeho informační „bublinu“. Respektujeme právo každého na informace i rozdílnost názorů. Jsme ale přesvědčeni, že v současném světě je důležité mít nároky na obsah, který budeme v aplikaci nabízet. Proto jsme se na základě výzkumů a reakcí respondentů rozhodli, že zvolíme specifický přístup k webům, které tyto nároky nesplňují.

A které médium je podle vás nejdůvěryhodnější? Jaké emoce vyvolávají zprávy ve vás? Máte nějaký jiný nápad či dotaz? Napište mi na e-mail: filip.vich@livesportnews.eu